Home | Over Probabilis

example1 Bureau “Probabilis” is gestart in februari 2002.
Het Zand 23 C te Beneden Leeuwen.
Telefoonnummer 0487-596407
Mail adres: info@hermanklooster.nl

Het Bureau staat sinds februari 2002, als counselling-, coaching- en adviesbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 11052963.
Ik, Herman Klooster, heeft dit bureau opgericht om bedrijven en individuen van advies te kunnen voorzien, in de breedste zin van het woord.*

Per 1 januari 2017 richt ik mij weer op mijn kerntaken advies en ondersteuning aan individuen en bedrijven. Ik zal mijn kennis, mijn analytisch vermogen en ervaring gebruiken om te komen tot een bruikbaar advies en of ondersteuning. De raadvrager zal hiermede het gewenste doel kunnen bereiken. Mijn werkwijze zal bestaan uit coachen en counselling. Het zal gericht zijn op eigen kracht (empowerment), zodat het meestal kortdurend zal zijn. Zelfs slechts eenmalig. Ik ben met ingang van 2017 geen behandelaar alternatieve geneeswijzen meer, maar raadgever.

example1

De maatschappij verandert, dus ook onze kijk op de gezondheidzorg en welzijn.
Van 2002 tot 2016 is het advies geven opgeschoven naar behandeling(alternatieve geneeswijzen) Deze werd vaak gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeringen via mijn AGB code. Ik heb dit met veel gepassioneerdheid gedaan, maar door steeds meer regelgeving, procedures en richtlijnen vanuit de ziektekostenverzekeraars, voelde ik beknot in mijn handelen. Bovendien werden ook de relatie- , werkgerelateerde problemen en Coaching niet meer vergoed door de ziektekostenverzekering. Ik heb daarom mijn AGB code per 1 januari 2017 ingeleverd. Daarmee samenhangend heb ik ook mijn lidmaatschappen van de beroepsvereniging ABvC en RBCZ opgezegd. Bovendien zijn er nu alternatieven.#


#De meeste huisartsen hebben sinds 2015 POH(praktijkondersteuners huisartsen) GGZ in hun praktijken werken en daardoor is de hulpverlening laagdrempelig geworden. Bovendien wordt deze ondersteuning via de huisarts tijdelijk aangeboden en is er geen eigen bijdrage verschuldigd. POH-ers zijn echter geen specialisten, maar bieden wel eerste hulp.
Complexe casuïstiek verwijzen zij door naar specialisten, zoals de psycholoog of psychiater.

#Wet Maatschappelijk Ondersteuning kan nu ook ingezet worden via de Gemeente.

* Historie:
Bedrijven: Ik werd door woningbouwverenigingen gevraagd voor urgentieverzoeken te beoordelen, klachtencommissies te ondersteunen, burenruzies te bemiddelen en huurders te ondersteunen die moeite hadden om zich te houden aan de plichten als huurder. Daarnaast werd ik ook voor medewerkers, zowel voor individuen als voor groepen, als coach in gezet. Dit laatste voor verschillende bedrijven. (Non –en of Profit)
Voor individuen: met als doel een laagdrempelige en betrouwbare professionele hulp c.q. ondersteuning aan te bieden, die is afgestemd op mensen.
Liever voorkomen dan genezen is mijn moto en ook regie houden over je eigen leven.
Uit zijn praktijkervaringen kwam ik mensen tegen die problemen hadden. Vaak hoorde ik van deze mensen dat water aan hun lippen stond, maar geen ondersteuning wilde inroepen. Bang voor stigmatisering en medicatie.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Het Zand 23C
6658 CH Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-596407
info@hermanklooster.nl